About

English below

Op deze weblog vind je een selectie van de meest opmerkelijke ontwerpen die gemaakt werden door studenten van het opleidingsprogramma Media & Information Design. Deze opleiding is een onderdeel van de richting Grafisch Ontwerp van LUCA School of Arts in Brussel.
De weblog wordt regelmatig aangevuld met nieuwe werken van onze studenten.

Over Media & Information Design

Het aanbod aan informatie groeit razendsnel en wordt steeds onoverzichtelijker in onze digitale samenleving. Er is meer dan ooit nood aan creatieve ontwerpers die ons door dit overaanbod kunnen gidsen. Onze opleiding Media & Information Design bevindt zich op het kruispunt van grafisch ontwerp, informatie ontwerp, media, technologie en kunst. Je leert er als grafisch vormgever op een creatieve manier omgaan met nieuwe mediatechnologieën en informatie op een visueel heldere en aantrekkelijke manier voor te stellen.

Hoeveel doden heeft de klimaatcrisis het afgelopen jaar gemaakt? Hoeveel spenderen studenten op een avond aan drank en drugs? Hoe zien zwarte gaten in de ruimte eruit? Hoe bewegen vluchtelingenstromen zich over de continenten? Hoeveel meldingen krijgen jongeren dagelijks op hun smartphone? Op welke manier zijn bomen ondergronds met elkaar verbonden? 

Met de meest geavanceerde grafische technieken leer je om dit soort thema’s in krachtige beelden of stories te vatten. Je begint bij de basis van grafisch ontwerp, in print en op scherm. Je leert hoe je doelgericht kan communiceren met tekst, beeld, vorm, kleur, symbolen en compositie. Je raakt vertrouwd met digitale code en data en je leert beelden met behulp van artificiële intelligentie te ontwerpen.

Na onze opleiding geraak je vlot aan de slag in de creatieve sector: je kan terecht bij gerenommeerde grafisch ontwerpbureau’s, designstudio’s, communicatie- en nieuwsdiensten, mediabedrijven en webagencies. Of je bouwt je eigen ontwerppraktijk uit. 

Lees meer over onze opleiding op de website van LUCA School of Arts.


English

On this weblog, you will find a selection of the most remarkable designs created by students of the Media & Information Design education programme. This programme is part of the Graphic Design programme at LUCA School of Arts in Brussels.
The weblog is regularly updated with new works by our students.

About Media & Information Design

The supply of information is growing at a phenomenal rate and is becoming increasingly confusing in our digital society. Now more than ever, we need creative designers to guide us through this abundance of information. Our Media & Information Design programme is at the intersection of graphic design, information design, media, technology and art. As a graphic designer, you will learn to deal creatively with new media technologies and to present information in a visually clear and attractive way.

How many deaths did the climate crisis cause last year? How much do students spend on alcohol and drugs in one evening? What do black holes in space look like? How do refugee flows move across continents? How many mobile app notifications do teens receive a day? How are trees connected with each other underground? 

You learn how to capture these kinds of themes in powerful images or stories using the most advanced graphic tools. You start with the basics of graphic design, in print and on-screen. You learn how to communicate effectively with text, image, shape, colour, symbols and composition. You become familiar with digital code and data and you learn to create images with the help of artificial intelligence. 

After completing our programme, you can easily find work in the creative sector: you can work for renowned graphic design agencies, design studios, communication and news services, media companies and web agencies. Or you can start building up your own design studio. 

Read more about our education program at the website of LUCA School of Arts.